Transport materiałów niebezpiecznych ADR – co to jest?

Niektóre ładunki są wyjątkowo problematyczne w transporcie, ze względu na to, że stanowić mogą poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Ich przewóz musi się więc odbywać według określonych reguł, tak aby zminimalizować ryzyko groźnego wypadku. W transporcie międzynarodowym te zasady określa ADR.

Czym jest ADR?

ADR to zestaw reguł dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. Obowiązuje w całej Europie i kilku państwach Afryki oraz Azji, a depozytariuszem konwencji jest sekretarz generalny ONZ. W myśl tych zapisów, każda firma logistyczna zajmująca się przewozem towarów niebezpiecznych musi współpracować z doradcą ds. bezpieczeństwa, który sprawdza, czy ładunek został prawidłowo przygotowany, a kierowca pojazdu posiada odpowiednie kompetencje i uprawnienia.

 

Kto może zajmować się transportem ADR?

Ze względu na te obostrzenia, nie każda firma transportowa może przyjąć zlecenie przewozu ładunków niebezpiecznych. W GO Freight jest to jednak możliwe, ponieważ firma posiada uprawnienia do realizacji tego typu zleceń, a jej pracownicy spełniają warunki określone w dokumencie.

Niebezpieczny ładunek musi zostać prawidłowo zabezpieczony, prócz tego wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ADR – są one ustandaryzowane, z kodami liczbowymi informującymi o rodzaju materiału oraz możliwych niebezpieczeństwach. Tablica ADR ma zawsze kolor pomarańczowy i odblaskową powierzchnię.

Kierowca zajmujący się transportem ładunków niebezpiecznych musi mieć ukończone 18 oraz dodatkowe uprawnienia, których nabywa się po zakończeniu kursu ADR – należy przy tym pamiętać, że do przewozu wszystkich materiałów niebezpiecznych nie wystarczy pojedynczy kurs, tylko trzeba odbyć kilka specjalistycznych szkoleń. Podstawowe szkolenie ADR nie zezwala na przewóz materiałów wybuchowych, promieniotwórczych i w cysternach o pojemności powyżej 3 tys. litrów.

 

Jak powinien wyglądać transport ADR?

Za ładunek niebezpieczny uznawane są wszystkie substancje, z którymi kontakt grozi uszczerbkiem na zdrowiu albo śmiercią. Są one podzielone na 9 klas, a wśród nich znajdują się między innymi materiały wybuchowe, trujące, zapalne, zakaźne, żrące, promieniotwórcze.

Każdy pojazd, który służy do transportu ładunków niebezpiecznych, musi być wyposażony w instrukcję zgodną z ADR, z opisem procedur, wyjaśnieniem oznaczeń i ważnymi informacjami na wypadek sytuacji kryzysowej. Ponadto niezbędnym wyposażeniem są minimum dwie gaśnice do gaszenia różnych materiałów oraz sprzęt na wypadek awarii.

 

Komu warto zlecić transport ADR?

Ze względu na szczególny charakter transportowanego ładunku, przy wyborze warto się kierować nie tylko ceną, ale również profesjonalizmem załogi, która będzie odpowiedzialna za realizację zadania. GO Freight spełnia wszystkie niezbędne warunki pod tym względem – ma odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowanych kierowców oraz flotę przystosowaną do przewożenia niebezpiecznych materiałów.